برای استقلال شهردار احترام قائلیم

برای استقلال شهردار احترام قائلیم 1280 853 شورای اسلامی شاهین شهر

وکیل سجاد قهرمانی فرد عضو شورای اسلامی شهر، استقلال عمل شهردار را امری مهم برشمرد و اظهار داشت :

قطعا مهندس پریتبار هرچقدر عملکردشان مثبت باشد افتخارش نصیب منتخبین مردم در شورا و در نتیجه شهر خواهد بود.

وی خطاب به شهردار افزود: با رویکرد شایسته گزینی، از پرسنل به بهترین نحو بهره ببرید و تغییرات احتمالی، فارغ از هرگونه کدورت و زاویه در گذشته باشد؛ مستحضرید وقتی روسای سازمان ها و معاونت ها قوی عمل نمایند شما در هدایت شهرداری به مراتب موفق و سربلند می شوید.

《اطلاع رسانی شورای اسلامی شاهین شهر》

🖥 وب سایت :

shora.shaahinshahr.com

📲تلگرام:

T.me/shora_khabar_sh

📲سروش: ‌

sapp.ir/shora_khabar_sh

📲اینستاگرام:

www.instagram.com/shora_khabar