تقویت ارتباط مدیریت شهری و جهاد دانشگاهی

تقویت ارتباط مدیریت شهری و جهاد دانشگاهی 1280 960 شورای اسلامی شاهین شهر

جلسه مهندس علی فتحی رئیس شورای اسلامی شهر با آقایان مرآثی و صفری رییس جهاد دانشگاهی واحد اصفهان و مدیر جهاد دانشگاهی شاهین شهر

در این نشست میان طرفین بر تقویت و تعمیق روابط دوجانبه مدیریت شهری شاهین شهر و جهاددانشگاهی بحث و تبادل نظر شد.

《اطلاع رسانی شورای اسلامی شاهین شهر》

🖥 وب سایت :

shora.shaahinshahr.com

📲تلگرام:

T.me/shora_khabar_sh

📲سروش: ‌

sapp.ir/shora_khabar_sh

📲اینستاگرام:

www.instagram.com/shora_khabar