دویست و بیست و ششمین نشست علنی شورای اسلامی شهر روز گذشته با بررسی ۷ لایحه به کار خود پایان داد.

دویست و بیست و ششمین نشست علنی شورای اسلامی شهر روز گذشته با بررسی ۷ لایحه به کار خود پایان داد. 1280 853 شورای اسلامی شاهین شهر

🟠تاکید مجدد بر استفاده از نیروهای بومی کارآمد در انتصابات احتمالی در مدیریت شهری و همچنین حمایت عملی از صنوف شهر باتوجه به اعمال محدودیت های کرونایی، مهم ترین اظهارات اعضای شورای شهر در نشست 226ام بود.

《اطلاع رسانی شورای اسلامی شاهین شهر》

🖥 وب سایت :

shora.shaahinshahr.com

📲تلگرام:

T.me/shora_khabar_sh

📲سروش: ‌

sapp.ir/shora_khabar_sh

📲اینستاگرام:

www.instagram.com/shora_khabar_sh