رئیس شورای اسلامی شهر: اختیارات سرپرست شهرداری همانند شهردار تمام و کمال است

رئیس شورای اسلامی شهر: اختیارات سرپرست شهرداری همانند شهردار تمام و کمال است 2560 1713 شورای اسلامی شاهین شهر

پیرو سوالات مکرر مردمی صورت گرفت؛

علی فتحی با اشاره به تمام و کمال بودنِ اختیارات سرپرست شهرداری در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شاهین شهر اظهار داشت: در برخی محافل شایعه شده سرپرست شهرداری اختیارات لازم جهت پیشبرد امور را ندارد؛ شخصا موارد مطرح شده را پیگیری نمودم و در نهایت مشخص شد موارد مطروحه به اختیارات سرپرست شهرداری ارتباطی  ندارد و به واقع مشکل پیش آمده مربوط به خارج از شهرداری بوده و رفع و رجوع آن ارتباطی با مدیریت شهری نداشته است.

《اطلاع رسانی شورای اسلامی شاهین شهر》