سه تکلیف مهم رییس شورای شهر برای سازمان مدیریت حمل و نقل در حمایت از تاکسیرانان/الزام ارسال گزارش به صحن شورا تا پایان ماه

سه تکلیف مهم رییس شورای شهر برای سازمان مدیریت حمل و نقل در حمایت از تاکسیرانان/الزام ارسال گزارش به صحن شورا تا پایان ماه 800 800 شورای اسلامی شاهین شهر

کمیسیون فنی عمرانی و حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر با حضور نمایندگان تاکسیرانان در صحن شورای اسلامی برگزار گردید.

در این نشست نمایندگان تاکسیرانان صریح و بی پرده به بیان مشکلات این قشر زحمتکش پرداختند که در پایان مهندس فتحی رئیس شورای اسلامی شهر سه تکلیف مهم با هدف حل و فصل مشکلات مطرح شده توسط نمایندگان این قشر برای سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری به شرح ذیل مشخص نمود :

پیگیری حل مشکلات در مسیر تخصیص لاستیک با نرخ دولتی

عملکرد تعاونی تاکسیرانی بررسی و در جهت فعال نمودن این تعاونی اقدامات جدی شود.

همچنین خدمات حمایتی به تاکسیرانان کلانشهر اصفهان و حومه با تاکسیرانان شاهین شهر مقایسه گردد.

مقرر شد؛ تا پایان مهرماه گزارشی در این رابطه از سوی سازمان مدیریت حمل و نقل به صحن شورای شهر ارسال شود.

رئیس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد : شورای پنجم برای اولین بار نرخ کرایه تاکسی را بصورت کارشناسی تعیین نمود.

《اطلاع رسانی شورای اسلامی شاهین شهر》

🖥 وب سایت :

shora.shaahinshahr.com

📲تلگرام :

T.me/shora_khabar_sh

📲سروش : ‌

sapp.ir/shora_khabar_sh

📲اینستاگرام :

www.instagram.com/shora_khabar_sh