لزوم بکارگیری نیروهای بومی در پست های سازمانی شهرداری شاهین شهر

لزوم بکارگیری نیروهای بومی در پست های سازمانی شهرداری شاهین شهر 1280 924 شورای اسلامی شاهین شهر

👤دکتر ابراهیمی نایب رئیس شورای اسلامی شهر در دویست و بیست و ششمین جلسه علنی شورا گفت :

🔴اگر فضای سازمانی برای ارتقاء شغلی در مدیریت شهری مهیاست شایسته است در عین در نظر گرفتن استقلال شهردار، فرزندان شاهین شهر در پست ها منصوب شوند چراکه هزینه های شهرداری از جیب مردم شاهین شهر تامین می شود.

🔴ضمن اینکه انتخاب شهردار شاهین شهر نیز در چارچوب گفتمان هویت شاهین شهری بوده که ضعف مدیریت غیربومی برطرف شود.

《اطلاع رسانی شورای اسلامی شاهین شهر》

🖥 وب سایت :

shora.shaahinshahr.com

📲تلگرام:

T.me/shora_khabar_sh

📲سروش: ‌

sapp.ir/shora_khabar_sh

📲اینستاگرام:

www.instagram.com/shora_khabar_sh