تصاویری از جلسه علنی پارلمان شهری، عصر سه شنبه مورخ هشت مهر 1399

تصاویری از جلسه علنی پارلمان شهری، عصر سه شنبه مورخ هشت مهر 1399 800 800 شورای اسلامی شاهین شهر

با بررسی 5لایحه ی ارسالی از سوی شهرداری از جمله ادامه بررسی دستورالعمل اجرایی نحوه تخفیف و تقسیط مطالبات شهرداری (عوارض و بهای خدمات) و همچنین انتخاب شهردار، نشست علنی شورای شهر حوالی ساعت 19 پایان یافت.

#ادامه_وحدت

#مشورت_خانه_شهر

《اطلاع رسانی شورای اسلامی شاهین شهر》