شرح خبر
94/02/06
شـهر چـیست و شـهروند کـدام اسـت

اگرچه مفهوم شهر واقعیتی به پهنای تاریخ شهرنشینی بشر دارد اما بالذات هیچ گاه در پس این مفهوم ، تاریخی به پهنای عمر بشر نهفته نیست، چراکه شهر از آن زمان که مورد شناسایی بشر قرار گرفت همواره به عنوان یک مفهوم و از همه مهم تر یک مساله برای انسان و در زندگی انسان رخ نموده است.

شهر و شهرنشینی همیشه به عنوان مساله یی بود که آدمی آرزویش را داشت تا آن گونه که می خواهد از آن بهره ببرد، در آن زندگی کند و آن را طبق خواسته ها و رویا های درونی اش بسازد و بنا کند. اما این صورت مساله است. انسان شهرنشین همیشه با مشکلات و معضلات جدی در راه شهرنشینی نیز مواجه بوده و در هر دوره سعی داشته و دارد بر این مشکلات چیره شود و بتواند یک شهر آرمانی را برای حیات خود به وجود آورده و در راه توسعه آن بکوشد. پرداختن به این مفاهیم رویکردی در مطالعات شهری و شهرنشینی ایجاد کرد که ذاتاً اساسی فلسفی به خود گرفت و همواره پرداختن به این مسائل معرفت هایی را ایجاد کرد که به واقع شهر چیست و زندگی در شهر چه خصوصیت ها و معیارهایی را باید داشته باشد و از آن مهم تر تقابل فرد به مثابه یک عنصر شهری با شهر به معنای وسیع کلمه چیست. در دنیای مدرن ، مفهوم شهر خیلی چیزها را در بر می گیرد، از موضوع دفع زباله و فاضلاب گرفته تا غذای شهرنشینان و از خیابان و تاکسی گرفته تا بنیادهای مدنی و سیاسی همه و همه در قالب مبحث شهر و شهرنشینی قد علم می کنند. اما اگر شهر این است و خواسته های فرد شهری از شهر این است ، پس شهرنشینی چیست؟ چه وجوه اخلاقی، فکری و کارکردی را یک فرد باید داشته باشد تا بتوان به او شهرنشین گفت. همان طور که می بینید به همان اندازه که شهر از شهرنشینانش توقع دارد به همان اندازه هم فرد از محیطی که در آن زندگی می کند، توقع دارد. داشتن وسایل حمل و نقل مناسب، سیستم کنترل شده ترافیک، استفاده به موقع و مناسب از مایحتاج اولیه زندگی در کمترین زمان ممکن، امکانات مناسب تفریحی برای صرف اوقات فراغت، پاکیزگی خیابان ها، کوچه ها و ریخت عمومی شهر، استفاده بدون دردسر از امکانات آموزشی و فرهنگی از جمله توقعات یک شهروند از جامعه شهری است که همه اینها باید توسط متولیان برای شهروندان فراهم شود. اما به واقع این مسائل هیچ گاه به طور کامل فراهم نمی شوند و بیشتر از سیاستمداران یک جامعه این متولیان امور شهری (بخوان شوراها)هستند که بنا به سطح فرهنگ و شعور جمعی شهرنشینان در معرض تند انتقادها و اعتراض های شهرنشینان قرار می گیرند ، چراکه اداره یک شهر با ابزارهای موجود و به مدد ابزارهایی که پس از بروز مشکلات متعدد شهری وارد عرصه اداره امور شهری شده کاری است ورای تمام کارهای سخت.. حالا. با پذیرش این پیش فرض که هر فردی که در شهری زندگی می کند الزاماً شهرنشین نمی تواند باشد، به این مهم پی می بریم که بسیاری از مشکلات شهری ناشی از رفتارهاخود شهرنشینان است. استفاده نادرست از امکانات شهری، تولید بیش از حد زباله و رونق کار موش ها به دلیل عدم بازیافت یا حداقل دفع صحیح فضولات، استفاده نادرست از خودروها و وسایل نقلیه عمومی، دویدن های نابجا در فضاهای عمومی یا مراکز شلوغ شهری که بر اساس اصل توهم تعجیل در شهری مثل شاهین شهر نمود عینی دارد، پرسه های بی دلیل شهرنشینان در معابر و خیابان ها، عدم تفکیک رفتاری فرد در محیط های شخصی و عمومی ، عدم رعایت حریم های خصوصی در شهری مثل شاهین شهر که در بسیاری از موارد به میلیمتر هم کاهش یافته، بزهکاری های اعجاب آور (مثلاً دزدیدن شیر یا سیفون دستشویی های عمومی)، وجود بیش از حد خودروهای شخصی و استفاده از آنها در مقام یک وسیله زینتی و تشریفاتی در کوچه های باریک، تزریق معتادان در کیوسک های تلفن و ... همه و همه نشان دهنده عدم وابستگی شهرنشینان و تفکر زندگی در شهر است. به نظر می رسد بیان این معضلات اگرچه راهکارهایی را هم در بر نداشته باشد دست کم می تواند تسلایی برای کسانی باشد که بدنبال پی ریزی بنیان های یک شهر سالم هستند. اما واقعیت دردناک تر در پس این همه معضل آنگاه است که یک شهر با تمام این مشکلات هر روز بزرگ تر و بزرگ تر شود تا در نهایت تبدیل به یک ابرشهر شود. این ابرشهر نه تنها در ذهن هیچ کس نمی گنجد بلکه معضلات و کاستی های موجود در آن هم هیچ گاه قابل حل نخواهد بود. به راستی ،آیا می توان برچنین فضایی با این مشخصات نام شهر را گذاشت؟ پرسشی که می تواند سرآغاز بروز تفکر شهروندی و شهرنشینی باشد. پس شهر بیش از آنکه نیاز به امکانات مورد نیاز خود برای دوام و تداوم زمانی باشد، نیاز به افکار شهرنشینی و شهروندی دارد تا بتواند به حیات خود ادامه دهد؛ شهروندانی که می دانند شهر چیست و چگونه باید در آن زیست .

استفاده از اين خبر بدون ذكر منبع ممنوع است
نظرات شما
افزودن نظر شما
ارسال نظر
بازگشت
Copyright (c) 1398/09/19 شورای اسلامی شاهین شهر
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا