شرح خبر
94/02/08
عملكرد شوراي اسلامي شهر از نگاه آمار

توجه روز افزون به امر برنامه ريزي و لزوم توجه به چالش هاي پيش روی، از ضرورت هاي اصلي جوامع امروزي است. به گونه اي كه در نظر نگرفتن آن رو به رو شدن با آينده را با درصد بالايي از عدم اطمينان همراه مي سازد... شهر بعنوان سيستمي پويا وباز ، همواره نيازمند بكارگيري شيوه هاي علمي ، كارآمد وجديد در راستاي حل مشكلات و نيل به توسعه پايدار با اتكاء به شناخت كامل از وضع موجود است. يكي از جديدترين شيوه ها ،استفاده از رويكرد راهبرد شهري و بكارگيري چارچوب مفهومي وروش شناسي منبعث از توسعه شهر است. با نگاهي به عملكرد شوراي چهارم در قالب مفاهيم آماري متوجه مي شويم كه اين نهاد با چه تلاشي سعي كرده تمامي مسايل شاهين شهر را مدنظر قراردهد و با تصويب لوايح ونظارت دقيق بر بازخورد هر برنامه ، توسعه جامعه نگر شهري را رقم بزند. برگزاري قريب به 145 نشست در طول دو سال اخیر كه 753 مصوبه در پي داشت و توزيع آن در تمام فعاليت هاي فرهنگي – مذهبي – عمراني- خدماتي – اقتصادي و ...نشانگر وسعت نظر اعضاي اين دوره از شوراست... از طرفي از ياد نبايد برد اجرايي شدن 95 درصدي اين مصوبات در طي دو سال اخیر چهره جديدي به شهرمان داده است. وضعيتي كه حاصل و دسترنج همه مسئولان و كاركنان نهادها و مخصوصاً شهرداري شاهين شهر بعنوان عامل اساسي توسعه شهر بوده است. طرفه آنكه ، حديث پيشرفت وتعالي شاهين شهر مرهون روندي 15 ساله است كه از دوره اول شوراي شهر تا امروز كه چهارمین دوره آن در حال انجام وظيفه است شكل گرفته است. بعقيده كارشناساني كه بر چگونگي پيشرفت و توسعه شاهين شهر نظارت دارند ، شوراي اسلامي شهر در طول چهار دوره گذشته با شناخت و وضعيت سنجي مناسب و تعيين اهداف و روش هاي اعمال آن توانست بهترين و مناسبترين وضعيت ممكن را براي كارگزاران در شهرداري فراهم نمايد بطوريكه انتخاب اين شورا در چند دوره بعنوان (شوراي شاخص) و اخیرا بعنوان (برند همدلی) در کشور نشانی از سر صدق و منطق اعضای آن با واقعيت هاي عيني است. اين كارشناسان معتقدند مهمترين امتياز در توفيق شوراي اسلامي شاهين شهر آن بوده كه عليرغم تفرق عقايد اعضاء كه غالباً در مسائل اجتماعي–اقتصادي صاحب نظربوده اند ،اما توانسته اند در قامت يك مسئول توسعه گرا در تصويب طرحهای اساسی به توافق برسند و زمينه تغيير وضعيت و بهسازي شهر را تفاهم نمايند. به گفته پیمان شکرزاده ، رئيس حال حاضر شوراي چهارم ، نايل شدن به اين توفيق وجوه ديگري نيز داشته است ... بگفته وي : اعتماد مديران بالا دست در شهرستان واستان و همياري آنـان از نـكات مـوثري اسـت كه نمي توان به آساني از آن گذشت. وي بعنوان مثال به همكاري و تعاملات فرماندار فعلي اشاره و مي گويد: به انصاف بايد گفت كه جناب آقاي بصیری و اصولاً اركان فرمانداري در همه زمينه ها اين شورا را مورد ملاطفت قرار داده و مي دهد. وي افزود : علاوه بر همكاريهاي اداري كه شامل شوراي شاهين شهر شد ،نمي توان از عنايات ويژه نمايند محترم ولي فقيه وامام جمعه شاهين شهر نام نبرد ، چرا كه اين عالم وارسته همواره سايه عنايت اش را بر سرشوراي شهر مستدام داشته و ما را از راهنمايي هاي مشوقانه مرهون ساخته است. همچنین باید به نظرات و راهنمایی های بسیط نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی اشاره داشت که مثل یک برادر بزرگ و مخلص ما را کمک و یاری فرموده اند.. بهرحال و گذشته از اين اظهار نظرها ، آمار زبان خود را دارند وكيفيت اثرگذاري شوراي شهر وساير مسئولان را در قامت ديگري ابراز مي دارند ، قامتي كه تصوير روشن تري از عملكرد اين شورا پيش چشم مي آورد ... لطفاً خودتان ببينيد:

استفاده از اين خبر بدون ذكر منبع ممنوع است
نظرات شما
افزودن نظر شما
ارسال نظر
بازگشت
Copyright (c) 1398/09/19 شورای اسلامی شاهین شهر
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا