شرح خبر
95/07/14
تخلف تراكم اضافی

تخلف تراكم اضافی كه عبارت است از اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی از سوی مالك ، یكی دیگر از انواع تخلفات داخل در صلاحیت كمسیون ماده 100 قانون شهرداری
می باشد . كمیسیون در مورد این نوع از تخلف دو نوع حكم می تواند صادر كند كه عبارت است از :
1 – تخریب :
الف – در صورتی كه رعایت اصول فنی شهرسازی و بهداشتی نشده باشد .
ب – در صورتی كمیسیون حكم به پرداخت جریمه دهد و ذینفع از پرداخت جریمه « پس از تقاضای شهرداری مبنی بر وصول جریمه از ذی نفع » خود داری كند . در این دو مورد كمیسیون مكلف به صدور حكم تخریب می باشد

2 – رای به اخذ جریمه :
كمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قطع اضافه بنا رای به اخذ جریمه علیه ذی نفع بدهد . در مورد صدور رای به اخذ جریمه از سوی كمیسیون علل و عواملی موثر می باشند كه به اختصار به آنها پرداخته خواهد شد .
الف – نوع موقعیت ملك از نظر مكانی :
1 – خیابانهای اصلی
2- خیابانهای فرعی
3 – كوچه بن باز
4 – كوچه بن بست
ب – نوع استفاده از فضای ایجاد شده
ج – نوع ساختمان از نظر مصالحی
د – نوع حوزه استفاده از اراضی
1 – مسكونی باشد :
كه در این صورت كمیسیون می تواند با در نظر گرفتن شرایط ما رالذكر و عدم ضرورت قطع ، رای به اخذ جریمه ای كه نباید از حداقل یك دوم كمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد
2 – تجاری، صنعتی و اداری باشد :
در این صورت نیز كمیسیون می تواند با در نظر گرفتن شرایط الاشمار و عدم ضرورت قلع رای به اخذ جریمه ای كه نباید از حداقل دو برابر كمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر
متر مربع اضافی ایجاد شده بیشتر باشد

اسماعیل فرهادی

رییس شورای اسلامی شهرستان شاهین شهر و میمه

استفاده از اين خبر بدون ذكر منبع ممنوع است
نظرات شما
افزودن نظر شما
ارسال نظر
بازگشت
Copyright (c) 1398/09/19 شورای اسلامی شاهین شهر
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا