اولین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر در سال جدید/ سال 1400 ادامه تلاش نمایندگان مردم و مدیران شهری هم راستا با نقشه راه ترسیم شده برای اداره مطلوب شهر

اولین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر در سال جدید/ سال 1400 ادامه تلاش نمایندگان مردم و مدیران شهری هم راستا با نقشه راه ترسیم شده برای اداره مطلوب شهر 800 796 شورای اسلامی شاهین شهر

توجه به محلات کمتربرخوردار؛ انضباط مالی و مدیریت هزینه باتوجه به شرایط سخت اقتصادی بی سابقه حاکم بر کشور و‌ تکمیل و بهره برداری از پروژه های مختلف شهری و همچنین عمل به شعار سال در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی

رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار ضمن تبریک مجدد سال نو در سال جدید برای یکایک شهروندان آرزوی سلامتی، بهروزی و گشایش اقتصادی آرزومند شدند و در ادامه به بیان برنامه های ماه های پیش رو پرداختند.

《اطلاع رسانی شورای اسلامی شاهین شهر》

📲اینستاگرام شورا 👉

@shora_khabar_sh