بازدید رئیس شورای اسلامی شهر از پروژه ارتقاء تصفیه تکمیلی پساب/اجرای پروژه های زیربنایی برگ زرینی در کارنامه ی شورای پنجم

بازدید رئیس شورای اسلامی شهر از پروژه ارتقاء تصفیه تکمیلی پساب/اجرای پروژه های زیربنایی برگ زرینی در کارنامه ی شورای پنجم 1080 1080 شورای اسلامی شاهین شهر

🟢روز پنجشنبه مورخ ۱۵ آبان ماه مهندس #فتحی رئیس شورای اسلامی شهر و مهندس احمدرضا پری تبار شهردار شاهین شهر با همراهی مهندس عرب مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز از پروژه ارتقاء تصفیه تکمیلی پساب شهر بازدید نمودند.

🟢این پروژه با فرآیند تصفیه شیمیایی به روش انعقاد، لخته سازی، ته نشینی و فیلتراسیون(فیلتر شنی تحت فشار) با اعتباری بالغ بر یکصد و پنجاه و پنج میلیارد ریال در زمینی به مساحت پنج هزار متر مربع در حال اجراست.

🟢با بهره برداری از این پروژه ضمن کاهش مشکلات آبیاری در فصل تابستان، بیش از ۳۰درصد در مصرف آب مورد نیاز فضای سبز شهری صرفه جویی و کیفیت آب مصرفی بهبود می یابد و بنابر نیازمندی شهر توسعه فضای سبز را میسر می کند.‌

《اطلاع رسانی شورای اسلامی شاهین شهر》

🖥 وب سایت :

shora.shaahinshahr.com

📲تلگرام:

T.me/shora_khabar_sh

📲سروش: ‌

sapp.ir/shora_khabar_sh

📲اینستاگرام:

www.instagram.com/shora_khabar_sh