بررسی آخرین وضعیت پروژه های سرمایه گذاری و مشارکتی مدیریت شهری در کمیسیون مشترک سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی و فنی عمرانی، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر

بررسی آخرین وضعیت پروژه های سرمایه گذاری و مشارکتی مدیریت شهری در کمیسیون مشترک سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی و فنی عمرانی، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر 1125 1125 شورای اسلامی شاهین شهر

🟡اعضای کمیسیون : نرگس السادات موسوی(ریاست)، علی فتحی، علیرضا جهانگیری و سجاد قهرمانی فرد

🟡مدعوین محترم از شهرداری: آقایان کیانی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی، مظفریها مسوول واحد سرمایه گذاری، پیرفاتحی دبیر واحد سرمایه گذاری، مظاهر شهردار ناحیه یک و احمدی مدیر واحد حقوقی

📋دستور کار جلسه: آخرین وضعیت پروژه های سرمایه گذاری در حال اجرا، در حال انعقاد قرارداد، ارایه گزارش از روند اجرای پروژه مشارکتی سرمایه گذاری شاهین مال و همچنین گزارش عملکرد حوزه سرمایه گذاری مورد بررسی و ارزیابی نمایندگان مردم قرار گرفت.

🟠در پایان مقرر گردید جلسات بطور مستمر تشکیل و در هر جلسه گزارش وضعیت یکی از پروژه های سرمایه گذاری بررسی شود. 

《اطلاع رسانی شورای اسلامی شاهین شهر》

🖥 وب سایت :

shora.shaahinshahr.com

📲تلگرام:

T.me/shora_khabar_sh

📲سروش: ‌

sapp.ir/shora_khabar_sh

📲اینستاگرام:

www.instagram.com/shora_khabar_sh