بررسی لوایح ارسالی از شهرداری در جلسه اخیر شورای شهر

بررسی لوایح ارسالی از شهرداری در جلسه اخیر شورای شهر 1280 853 شورای اسلامی شاهین شهر

در جلسه علنی نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر اعضاء پس از بررسی و گفتگوی کارشناسی به ۷ لایحه ارسالی از سوی شهرداری رای دادند که پس از صورتجلسه جهت تاییدیه نهایی به هیات انطباق فرمانداری ارسال می شود

یکی از مصوبات مهم این جلسه مربوط به #مطالبه_ی_بحق شما شهروندان بود. بطوریکه در هفته های گذشته نقص فنی در تعدادی از اتوبوس های ناوگان اتوبوسرانی، موجب رنجش خاطر شهروندان و نارضایتی هایی گردید که بلافاصله با #تاکید_اعضای_شورای_اسلامی شهر بر رفع و رجوع مشکلات و اهتمام جدی مدیران شهری اعتباری جهت تامین و تجهیز ناوگان با فوریتِ اجرا مصوب شد.

بزودی بصورت مستند و آسیب شناسانه از #مصائب سال های اخیر بویژه ۳ساله گذشته ناوگان اتوبوسرانی بیشتر خواهیم گفت این درحالیست که یک لحظه خدمت رسانی به مردم مختل نگردید.

《اطلاع رسانی شورای اسلامی شاهین شهر》

🖥 وب سایت :

shora.shaahinshahr.com

📲تلگرام:

T.me/shora_khabar_sh

📲سروش: ‌

sapp.ir/shora_khabar_sh

📲اینستاگرام:

www.instagram.com/shora_khabar