تنها درخواست عضو جوان شورا از شهردار منتخب

تنها درخواست عضو جوان شورا از شهردار منتخب 1280 887 شورای اسلامی شاهین شهر

پرستو جهانگیری ضمن تایید اظهارات دیگر اعضاء مبنی بر استمرار وفاق و همدلی میان اعضاء در تحقق اهداف شورای پنجم بویژه تحقق بودجه و با اشاره به اینکه احمدرضا پریتبار دومین شهردار بومی ادوار شهرداری شاهین شهر بشمار می رود خطاب به ایشان گفت:

تنها خواهش عاجزانه ام احترام و تکریم مردم توسط شهردار و مجموعه مدیریت شهریست چراکه پرسنل زحمت کش شهرداری همواره مشغول خدمت رسانی به شهروندانند اما خوش رویی و احترام متقابل تاثیر خدمت را صدچندان خواهد کرد.

《اطلاع رسانی شورای اسلامی شاهین شهر》

🖥 وب سایت :

shora.shaahinshahr.com

📲تلگرام :

T.me/shora_khabar_sh

📲سروش : ‌

sapp.ir/shora_khabar_sh

📲اینستاگرام :

www.instagram.com/shora_khabar_sh