توافق ساخت بزرگترین «میدان میوه و تره بار شمال اصفهان» در حریم قانونی شاهین شهر، در ایستگاه آخر

توافق ساخت بزرگترین «میدان میوه و تره بار شمال اصفهان» در حریم قانونی شاهین شهر، در ایستگاه آخر 800 800 شورای اسلامی شاهین شهر

دکتر ابراهیمی نایب رئیس شورای اسلامی شهر در صفحه شخصی اش نوشت :

ساخت بزرگترین میدان میوه و تره بار شاهین شهر به توسط «هلدینگ بهساز مشارکت های (بانک) ملت» در زمینهای سی هکتاری بهریس که در غرب شاهین شهر و حدفاصل جاده جهادآباد و دانشگاه آزاد اسلامی شاهین شهر واقع شده در دستور کار بررسی و‌ توافق نهایی شهرداری با مالک قرار گرفته است.

آخرین مرحله گفتگو پیرامون چند و چون توافق و هزینه های مربوط به صدور پروانه امروز ۲۸ مهرماه ۹۹  به طرفیت هیات رئیسه هلدینگ مذکور و مدیریت شهر در شهرداری شاهین شهر برگزار گردید و چنانچه پیشنهاد شهرداری که در راستای تامین منافع شهروندان شاهین شهر ارائه گردیده مقبول بیفتد، به زودی احداث این پروژه عظیم شهرستانی و استانی آغاز خواهد شد.

《اطلاع رسانی شورای اسلامی شاهین شهر》

🖥 وب سایت :

shora.shaahinshahr.com

📲تلگرام:

T.me/shora_khabar_sh

📲سروش: ‌

sapp.ir/shora_khabar_sh

📲اینستاگرام:

www.instagram.com/shora_khabar