جلسه رسمی شورای اسلامی شهر با حضور اعضاء و مدعوین محترم از شهرداری شنبه ششم مهرماه در صحن شورای اسلامی برگزار شد.

جلسه رسمی شورای اسلامی شهر با حضور اعضاء و مدعوین محترم از شهرداری شنبه ششم مهرماه در صحن شورای اسلامی برگزار شد. 1280 830 شورای اسلامی شاهین شهر

بررسی موشکافانه دستورالعمل اجرایی نحوه تخفیف و تقسیط مطالبات شهرداری و همچنین احتمال الحاق اراضی به حریم شهر شاهین شهر که به زعم برخی اعضای شورا هم تهدید و هم فرصتی برای توسعه شهری می تواند باشد از موضوعات مهم این نشست بود.

یادآور می شود؛ جلسات شورا مطابق جدول زمان بندی تعیین شده بطور مستمر در حال برگزاری است و پیگیری امور مختلف مدیریت شهری بویژه ارتقاء رضایتمندی شهروندان از اولویت اصلی فعالیت های پارلمان شهری می باشد و در واقع سیاست عمل گرایی، خدمت به مردم و پرهیز از پرداختن به حواشی در دستور کار این نهاد برآمده از انتخاب مردم است.

《اطلاع رسانی شورای اسلامی شاهین شهر》

🖥 وب سایت :

shora.shaahinshahr.com

📲تلگرام :

T.me/shora_khabar_sh

📲سروش : ‌

sapp.ir/shora_khabar_sh

📲اینستاگرام :

www.instagram.com/shora_khabar_sh