در ادامه نشست های رسیدگی به مشکلات زمین های گلبافت ظهر امروز مهندس فتحی رئیس شورای اسلامی شهر، اعضای شورا (دکتر ابراهیمی و خانم جهانگیری)، مهندس پری تبار شهردار محترم، مدیران شهری و نمایندگان مالکین زمین های گلبافت در خصوص اصلاح طرح مربوطه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در ادامه نشست های رسیدگی به مشکلات زمین های گلبافت ظهر امروز مهندس فتحی رئیس شورای اسلامی شهر، اعضای شورا (دکتر ابراهیمی و خانم جهانگیری)، مهندس پری تبار شهردار محترم، مدیران شهری و نمایندگان مالکین زمین های گلبافت در خصوص اصلاح طرح مربوطه به بحث و تبادل نظر پرداختند. 1000 1000 شورای اسلامی شاهین شهر

🟠یادآور می شود؛ رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر بر احقاق حق مالکین گلبافت اذعان داشته و اکنون مراحل اصلاحات طرح در حال سپردی شدن می باشد و از طرف دیگر مدیران شهری هم مصمم به پایان رساندن این مشکل 40ساله هستند.

《اطلاع رسانی شورای اسلامی شاهین شهر》

🖥 وب سایت :

shora.shaahinshahr.com

📲تلگرام:

T.me/shora_khabar_sh

📲سروش: ‌

sapp.ir/shora_khabar_sh

📲اینستاگرام:

www.instagram.com/shora_khabar_sh