در دویست و سی و هفتمین نشست علنی شورای اسلامی شهر

در دویست و سی و هفتمین نشست علنی شورای اسلامی شهر 1280 853 شورای اسلامی شاهین شهر

نمایندگان مردم در خصوص 5لایحه ارسالی از سوی شهرداری تصمیم گیری نمودند که موافقت قاطع اعضا با لایحه اختصاص مکانی به اصحاب زحمتکش رسانه جهت انجام امور محوله و با هدف ارتقاء کیفیت رسانه های شهرستان؛ لقب مهم ترین لایحه جلسه 237 ام را به خود اختصاص داد.

《اطلاع رسانی شورای اسلامی شاهین شهر》

🖥 وب سایت :

shora.shaahinshahr.com

📲تلگرام:

T.me/shora_khabar_sh

📲سروش: ‌

sapp.ir/shora_khabar_sh

📲اینستاگرام:

www.instagram.com/shora_khabar_sh