راه درآمدزایی شهرداری ها از شهرسازی می گذرد

راه درآمدزایی شهرداری ها از شهرسازی می گذرد 1280 853 شورای اسلامی شاهین شهر

علیرضا جهانگیری عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی با اشاره به لزوم تقویت و افزایش پویایی معاونت شهرسازی شهرداری، خطاب به شهردار شاهین شهر گفت :

حوزه معاونت شهرسازی را می توان پاشنه آشیل سیستم شهرداری ها از منظر درآمدزایی دانست. در همین راستا آسیب شناسی ها برای ارتقاء عملکرد معاونت شهرسازی چه از لحاظ افزایش نیروی انسانی و همچنین آموزش پرسنل در دستور کار قرار گیرد چراکه مقوله آموزش به عنوان یک رکن مهم تحول زا در سیستم مدیریت شهری مغفول مانده است.

موضوع پرورش مدیران شهری و نیروهای شهرداری(جانشین پروری) با نگاه بلند مدت و آینده نگری برای شهر، تفویض اختیار در موضوعات مختلف و بکارگیری نیروهای باانگیزه، جوان و آموزش دیده حتما مدنظر قرار گیرد. 

《اطلاع رسانی شورای اسلامی شاهین شهر》

🖥 وب سایت :

shora.shaahinshahr.com

📲تلگرام :

T.me/shora_khabar_sh

📲سروش : ‌

sapp.ir/shora_khabar_sh

📲اینستاگرام :

www.instagram.com/shora_khabar_sh