روز جهانی بهداشت بر مدافعان سلامت گرامی باد.

روز جهانی بهداشت بر مدافعان سلامت گرامی باد. 763 1080 شورای اسلامی شاهین شهر

《اطلاع رسانی شورای اسلامی شاهین شهر》

 📲اینستاگرام شورا 👉

@shora_khabar_sh