ساعتی قبل/ روایت تصویری از کمیسیون امور حقوقی شورای اسلامی شهر به ریاست وکیل قهرمانی فرد و اعضای شورا (خانم ها موسوی و جهانگیری)، مهندس پری تبار شهردار محترم و مدیران خدوم شهری

ساعتی قبل/ روایت تصویری از کمیسیون امور حقوقی شورای اسلامی شهر به ریاست وکیل قهرمانی فرد و اعضای شورا (خانم ها موسوی و جهانگیری)، مهندس پری تبار شهردار محترم و مدیران خدوم شهری 999 999 شورای اسلامی شاهین شهر

🗓 9 دی 1399

《اطلاع رسانی شورای اسلامی شاهین شهر》

🖥 وب سایت :

shora.shaahinshahr.com

📲تلگرام:

T.me/shora_khabar_sh

📲سروش: ‌

sapp.ir/shora_khabar_sh

📲اینستاگرام:

www.instagram.com/shora_khabar_sh