شاهین شهر به عنوان شهری قهرمان پرور نیاز به توسعه و افزایش زیرساختهای ورزشی دارد

شاهین شهر به عنوان شهری قهرمان پرور نیاز به توسعه و افزایش زیرساختهای ورزشی دارد 1125 1125 شورای اسلامی شاهین شهر

👤نرگس السادات موسوی عضو باسابقه شورای اسلامی شهر در جمع مربیان و برخی از روسای هیاتهای ورزشی به این نکته اشاره کرد که به نظر میرسد جهت بدست آمدن نتایج مطلوب حضور مسئولین اداره ورزش و جوانان در جلسه ضروریست.

🟤وی در ادامه با اشاره به تقاضاهای ارائه شده در سال 90_91  توسط جمعی از قهرمانان و روسای هیاتهای ورزشی در حضور آقای حاجی نماینده محترم شهرستان جهت اجرای بیمه مربیان ورزشی و ایجاد امنیت شغلی و پیگیریهای ایشان، گفت: با عنایت به ملی بودن این موضوع نیاز به ارائه طرحی جامع با همکاری متولیان امر ورزش الزامی میباشد.

🟤سپس ایشان به مشکلات کمبود زیر ساختها ، امکانات و تجهیزات ورزشی و پرداخت به موقع حقوق مربیان توسط کارفرمایان اشاره نمود و خواستار نظارت هر چه بیشتر سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری بر این امور شد.

《اطلاع رسانی شورای اسلامی شاهین شهر》

🖥 وب سایت :

shora.shaahinshahr.com

📲تلگرام:

T.me/shora_khabar_sh

📲سروش: ‌

sapp.ir/shora_khabar_sh

📲اینستاگرام:

www.instagram.com/shora_khabar_sh