لوح | تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها

لوح | تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها 1280 914 شورای اسلامی شاهین شهر

رهبر انقلاب: من شعار امسال را این جور تنظیم کردم: «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها». ما بایستی تولید را محور کار قرار بدهیم و حمایتهای لازم را انجام بدهیم و مانعها را از سر راه تولید برداریم. امیدواریم ان‌شاءاللّه به لطف الهی این شعار تحقّق لازم را پیدا کند.

《اطلاع رسانی شورای اسلامی شاهین شهر》

📲اینستاگرام شورا 👉

@shora_khabar_sh