مردم رعایت دستورالعمل های بهداشتی را جدی بگیرند

مردم رعایت دستورالعمل های بهداشتی را جدی بگیرند 1280 888 شورای اسلامی شاهین شهر

👤مهندس فتحی رئیس شورای اسلامی شهر در دویست و بیست وششمین نشست علنی پارلمان شهری گفت :

🔵 اصناف در شرایطی قرار دارند که در روزها و هفته های پیش از اعمال محدودیت های شدید (تعطیلی صنوف) شاهد رکود کسب و کارشان هستیم که چند ماهیست گریبانگیرشان شده و به زعم بنده شاید تعطیلی یک سری مشاغل بدلیل مراجعه پایین لزومی نداشت.

🔵معتقدم تا زمانیکه مردم رعایت دستورالعمل های بهداشتی را جدی نگیریند و متوجه اهمیت آن در پیشگیری و مقابله با کرونا نشوند؛ سختگیرانه ترین دستورالعمل ها قابلیت اجرای کامل و بازدارندگی کافی نخواهد داشت.

《اطلاع رسانی شورای اسلامی شاهین شهر》

🖥 وب سایت :

shora.shaahinshahr.com

📲تلگرام:

T.me/shora_khabar_sh

📲سروش: ‌

sapp.ir/shora_khabar_sh

📲اینستاگرام:

www.instagram.com/shora_khabar_sh