نشست مهندس فتحی رییس شورای اسلامی شهر با مدیریت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شاهین شهر پیرامون پیگیری تفاهم نامه موجود با شهرداری شاهین شهر و گسترش همکاری ها

نشست مهندس فتحی رییس شورای اسلامی شهر با مدیریت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شاهین شهر پیرامون پیگیری تفاهم نامه موجود با شهرداری شاهین شهر و گسترش همکاری ها 1000 665 شورای اسلامی شاهین شهر

《اطلاع رسانی شورای اسلامی شاهین شهر》

🖥 وب سایت :

shora.shaahinshahr.com

📲تلگرام:

T.me/shora_khabar_sh

📲سروش: ‌

sapp.ir/shora_khabar_sh

📲اینستاگرام:

www.instagram.com/shora_khabar