واکنش عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی به انتقادات علیه تصمیمات نهاد مردمی شورای شهر

واکنش عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی به انتقادات علیه تصمیمات نهاد مردمی شورای شهر 1280 853 شورای اسلامی شاهین شهر

علیرضا جهانگیری عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شاهین شهر در صحن پارلمان شهری گفت :

افرادیکه در رابطه با تصمیمات شورا اظهار نظر و قضاوت می کنند عدم اطلاعات کافی از شرایط حاکم بر شهرداری ها دارند. البته ما انتقاد دلسوزانه را ارج می نهیم اما تصمیماتی که شورای شهر اتخاذ می کند بر دو اصل قانونمداری و دوم در نظر گرفتن شرایط شهرداری شاهین شهر با در نظر گرفتن صرف و صلاح شهر و شهروندان است.

با شرایطی که ناخواسته در دوره ی پنجم بر جامعه و کشور حاکم شد می توان گفت بهترین تصمیمات گرفته شد که مبتنی بر قانون و شجاعت تصمیم گیرندگان بوده که بدون اغماض و محافظه کاری تصمیم گیری شده است.

در شرایط اقتصادی موجود، به لطف خدا و کوشش شورای شهر و شهرداری، هم هزینه های جاری تامین گردید و هم خدمت رسانی به شهروندان ادامه دارد ضمن اینکه بالغ بر 30پروژه فعال در سطح شهر در حال اقدام است که می‌توان از ابر پروژه قطار بین شهری شاهین شهر _اصفهان به عنوان مهم ترین پروژه نام برد که پس از سالها اخذ مجوز این ابرپروژه در دوره ی پنجم شورای اسلامی محقق گردید و اکنون نیز پروژه در دست اجرا می باشد.

《اطلاع رسانی شورای اسلامی شاهین شهر》

🖥 وب سایت :

shora.shaahinshahr.com

📲تلگرام:

T.me/shora_khabar_sh

📲سروش: ‌

sapp.ir/shora_khabar_sh

📲اینستاگرام:

www.instagram.com/shora_khabar