گزارش تصویری دویست و چهل و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر با دستور کار بررسی شیوه نامه سرمایه گذاری ابلاغی وزارت کشور با حضور آقای اشراقی از فرمانداری

گزارش تصویری دویست و چهل و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر با دستور کار بررسی شیوه نامه سرمایه گذاری ابلاغی وزارت کشور با حضور آقای اشراقی از فرمانداری 1127 1125 شورای اسلامی شاهین شهر

در جلسه مذکور ضمن بررسی سه لایحه ارسالی از سوی شهرداری برخی مفاد شیوه نامه سرمایه گذاری نیز مورد بازنگری قرار گرفت.

《اطلاع رسانی شورای اسلامی شاهین شهر》

 📲اینستاگرام شورا 👉

@shora_khabar_sh