#گزارش_تصویری #جلسه_رسمی

#گزارش_تصویری #جلسه_رسمی 1280 719 شورای اسلامی شاهین شهر

از گزارش جلسه ریاست شورا در خانه ملت(مجلس شورای اسلامی) پیرامون تعیین تکلیف وضعیت قراردادی پرسنل شهرداری تا واکنش صریح عضو هیئت رئیسه به انتقادات ناشی از فاقد اطلاعات علیه پارلمان شهری

جلسه رسمی شورای اسلامی شهر روز شنبه‌ مورخ دهم آبانماه با حضور اعضاء و مدعوین محترم از شهرداری و متصدی موزه شاهین شهر برگزار شد.

《اطلاع رسانی شورای اسلامی شاهین شهر》

🖥 وب سایت :

shora.shaahinshahr.com

📲تلگرام:

T.me/shora_khabar_sh

📲سروش: ‌

sapp.ir/shora_khabar_sh

📲اینستاگرام:

www.instagram.com/shora_khabar