نوشته شده توسط:

editor

جلسه

جلسه 1280 720 شورای اسلامی شاهین شهر

جلسه مهندس فتحی رئیس شورای اسلامی شهر با سرهنگ پاسدار سواد کوهی مسئول طرح و برنامه نمایندگی ولی…

ادامه مطلب

اظهارات دکتر ابراهیمی ناغانی نایب رئیس شورای اسلامی شهر در خصوص انتخاب شهردار شاهین شهر

اظهارات دکتر ابراهیمی ناغانی نایب رئیس شورای اسلامی شهر در خصوص انتخاب شهردار شاهین شهر 1280 924 شورای اسلامی شاهین شهر

شاهین شهر باید به فرزندان خود اعتماد کند و فصل نوینی از شکوفایی هویت شاهین شهری در عرصه…

ادامه مطلب