دسته‌بندی نشده

تنها درخواست عضو جوان شورا از شهردار منتخب

تنها درخواست عضو جوان شورا از شهردار منتخب 150 150 شورای اسلامی شاهین شهر

پرستو جهانگیری ضمن تایید اظهارات دیگر اعضاء مبنی بر استمرار وفاق و همدلی میان اعضاء در تحقق اهداف…

ادامه مطلب